czwartek, 18 listopada 2010

Recesja, większe bezrobocie oraz zamrożone wypłaty i emerytury


W opublikowanym dzisiaj sprawozdaniu dotyczącym Perspektyw Gospodarczych (Economic Outlook)
Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) zakłada, że rząd portugalski przedłuży pakiet oszczędnościowy dotyczący dochodów publicznych na kolejny rok.

W tym samym dokumencie OECD wskazuje również jednoznacznie, że w przyszłym roku Portugalia wejdzie w recesję (0,2 proc. spadek produktu krajowego brutto), a bezrobocie osiągnie rekordowo wysoki poziom 11,4 proc.

– Emerytury i płace w sektorze publicznym powinny pozostać zamrożone w 2012 r. – stwierdza instytucja, otwierając drogę jeszcze bardziej restrykcyjnemu pakietowi oszczędnościowemu (skończy się dopiero w 2013 r.) niż ten oficjalnie przyjęty przez rząd José Sócratesa i Fernando Teixeira dos Santos. Do tej pory rząd nie określał jednoznacznie czasu trwania hamowania wzrostu płac.

Ze strony gospodarki, prognozy są ponure. OECD, jako pierwsza instytucja w państwie, zadeklarowała, że Portugalia w przyszłym roku znowu pogrąży się w recesji (-0,2 proc.). Międzynarodowy Fundusz Walutowy mówi o stagnacji i recesji w zasięgu wzroku, a rząd portugalski (w Budżecie Państwa na 2011) wierzy w nieznaczny, 0,2 proc. wzrost.

Według OECD, kraj wypada bardzo słabo w skali międzynarodowej: Portugalia i Grecja są jedynymi gospodarkami w krajach rozwiniętych (30 państw, które tworzą OECD), które wpadną w recesję w przyszłym roku.


źródła: 1, 2.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz